Alipour Industrial Complex
مجتمع صنعتی علیپور / مجمع الصناعی علیبور

تماس با ما

درباره ما

اخبار

دریافت کاتالوگ

پروژه ها

محصولات

صفحه نخست
محصولات


صفحه اصلي -> محصولات -> جک سقفی و داربست -> جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی ICF
جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی ICF

امروزه در بعضی از سازه ها از پانل های پلی استايرن (EPS) که بعنوان قالب بتن و عايق حرارتی مي باشند و با نام سيستم های بتنی ICF که مخفف شده  INSULATING CONCRETE FORMWORK  است استفاده میشود. گذشته از مزایای این محصول مانند: عایق صدا – سرعت نصب و معایب آن مانند: ایجاد گاز co2 هنگام آتش سوزی و ریزش پلی استایرن ذوب شده، این سیستم جهت اجرا نیاز به جک های مخصوص و براکت دارد که مجتمع صنعتی علیپور آماده ارائه انبوه این محصولات را دارد.

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور

جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی , ICF ، جک ، جک سقفی ، سرجک ، مجتمع صنعتی علیپور